Schade op het werk veroorzaakt: zo zit het met verzekeringen

-

Er wordt weleens gezegd: “waar gehakt wordt, vallen spaanders.” Dat geldt ook voor het werk; een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kunt per ongeluk iets beschadigen van je werkgever, een collega of een klant, hoe voorzichtig je ook bent. Maar wie betaalt dan de schade? Wij vertellen je er meer over!

Werkgever aansprakelijk

Meestal is de werkgever verantwoordelijk voor schade die werknemers veroorzaken tijdens hun werk. Dit geldt eigenlijk voor zowel mensen op de werkplek als thuis werken. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers hun werk veilig en verantwoord kunnen doen. De locatie maakt hierbij niet uit. Dus als je thuiswerkt en er gebeurt iets, is je werkgever nog steeds aansprakelijk voor de schade die dan ontstaat.

Werknemer aansprakelijk

Maar er zijn uitzonderingen waarbij de werknemer zelf verantwoordelijk is voor de schade. Dit is het geval als er opzet in het spel is of als de werknemer bewust roekeloos is geweest. Opzet houdt in dat je expres schade veroorzaakt, bijvoorbeeld aan spullen van het bedrijf of een collega. Bewuste roekeloosheid betekent dat je wist dat je gedrag riskant was, maar het toch deed en daardoor schade ontstond. Als je dus bewust iets gevaarlijks doet op werk en er gaat iets kapot, kun jij daarvoor verantwoordelijk gesteld worden.

Uitzonderingen en afspraken

Soms zijn er bepaalde afspraken over wie verantwoordelijk is voor schade op het werk. Deze afspraken staan dan in je arbeidscontract, de cao of de bedrijfsregels. Maar deze afspraken gelden alleen als ze duidelijk aan de werknemers zijn verteld en als werknemers zich hiertegen kunnen verzekeren. Wanneer dit soort afspraken beoordeeld worden, wordt ook gekeken of ze redelijk zijn. Het is bijvoorbeeld niet redelijk om een werknemer met een laag inkomen een heel hoog schadebedrag te laten betalen. Je kunt eens een verzekering vergelijken en verzekeringen afsluiten om erachter te komen of je voor bepaalde zaken gedekt bent.

Bewijslast bij werkgever

Op het moment dat een werkgever een werknemer verantwoordelijk wil houden voor schade, moet de werkgever dit bewijzen. Hij moet laten zien dat de werknemer expres of met opzet roekeloos heeft gehandeld. Kan de werkgever niet aantonen dat de werknemer het risico kende en toch roekeloos was, dan is de werknemer niet verantwoordelijk voor de schade. De werkgever moet dus de juiste documenten en bewijzen verzamelen om te kunnen bewijzen dat de werknemer aansprakelijk is.

Verkeersboetes en eigen risico

Het is ook echt interessant om te weten hoe het zit met verkeersboetes die werknemers krijgen tijdens hun werk. De werkgever kan deze boetes soms op de werknemer verhalen. Maar als de werkgever zelf de oorzaak is van de overtreding, dan moet hij de boete betalen. Een voorbeeld: als de werkgever je vraagt om te rijden met een te zwaar beladen vrachtwagen en je krijgt een boete, dan moet de werkgever die boete betalen.

Redactie
Redactie
De redactie van Saar bestaat uit een heel professioneel en toch gezellige groep van vrouwen rond de 50 & 60, plus een paar superleuke meiden van rond de 30 die wel alles weten van de nieuwste trends, techniek & social (en trouwens zo langzamerhand ook (bijna) alles van 50+ zijn).

RECENTE ARTIKELEN